24 marca 2018 w Poznaniu będziemy obchodzili w Polsce Narodowy Dzień Życia.

W tym roku chcemy szczególnie upomnieć się o pełne prawo do urodzenia się dzieci chorych i taką politykę państwa, która w swoim centrum stawia rodzinę. Będziemy więc domagać się jak najszybszego przyjęcia przez Sejm w formie ustawy obywatelskiego projektu”Zatrzymaj aborcję” oraz wypowiedzenia przez nasze państwo genderowej Konwencji Stambulskiej i zaproponowania Europejskiej Konwencji Praw Rodziny.

Głównym punktem obchodów będzie „Biały Marsz”, który przejdzie ulicami Poznania, od Pomnika Armii Poznań do Placu Adama Mickiewicza.

Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: „Narodowy Dzień Życia powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Dzień ten powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia”.
Honorowy patronat nad nad obchodami Narodowego Dnia Życia objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek.

Bez naszej aktywności, bez publicznego wyrażania naszych oczekiwań, nie będzie ani lepszej ustawy chroniącej życie, ani wypowiedzenia genderowej konwencji, ani żadnej zasadniczej zmiany kierunku politycznego.

Zachęcajmy jak najwięcej osób!