Dziś, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca, dziewięć miesięcy przed Narodzeniem Pańskim, obchodzimy Dzień Świętości Życia. Jest on wyjątkowym zaproszeniem do refleksji nad cennym darem Boga, jakim jest życie każdego człowieka – powiedział bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień ten został ustanowiony w Kościele w Polsce w 1998 roku w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae”. Papież napisał w niej m.in., że

„Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…”

(Evangelium Vitae, 84).

„Dzień Świętości Życia jest wyjątkowym zaproszeniem do refleksji nad tym cudem, nad cennym darem Boga, jakim jest życie każdego człowieka. Ten dzień jest też zachętą do namysłu nad życiem dzieci nienarodzonych – najsłabszych i bezbronnych, które często narażone są na arbitralną decyzję pozbawienia ich tego podstawowego prawa, jakim jest prawo do życia”

– zaznaczył bp Miziński.

źródło: BP KEP