Dziś Dzień Świętości Życia! W kościołach w całej Polsce można podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki.

Więcej na www.duchowa-adopcja.pl