Przesłanie Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia pod hasłem „Każdy jest ważny”

Każdy jest ważny. Każdy bez wyjątku. Każdy od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dlatego jest nasz marsz.

Św. Jan Paweł II nauczał, że żyjemy w świecie który naznaczony jest fundamentalnym sporem pomiędzy cywilizacją życia i cywilizacją śmierci.

Nasz Marsz dla Życia jest marszem na rzecz cywilizacji życia, która budowana jest codziennie. Przede wszystkim w rodzinie, ale także w narodzie, który jest przecież rodziną rodzin, i w państwie, które powinno stwarzać warunki rozwoju i bezpieczeństwa każdego człowieka i każdej rodziny.

Naszym Marszem chcemy o tym przypomnieć. Przypomnieć o obowiązku solidarności z wszystkimi, których życie jest zagrożone, zwłaszcza z tymi najsłabszymi i bezbronnymi. Oczywiście przypominamy także o obowiązku solidarności z rodzinami wychowującym dzieci, w szczególności z tymi w najtrudniejszej sytuacji.

Nasze hasło, że każdy jest ważny, oznacza, że ważny jest każdy bez wyjątku i w każdym czasie. Tak samo ważne jest dziecko w okresie prenatalnym, jak i człowiek w wieku podeszłym, zdrowy i chory. Dla ich życia alternatywą nie może być ani aborcja, ani eutanazja.

Bo każdy jest ważny. Każdy z nich ma naturalne prawo do życia. Państwo i prawo stawione musi to w końcu uznać i potwierdzić.

Mamy nadzieję, że rok 2017 będzie w tym względzie przełomowy, a przynajmniej lepszy niż rok poprzedni, który zapisał się skierowanymi przeciwko życiu czarnymi marszami.

Naszym Marszem chcemy przypomnieć, ze każdy jest ważny, niezależnie czy zdrowi czy chorzy, chciani czy niechciani, wszyscy jesteśmy darem Boga. Bo każdy jest ważny. Każdy bez wyjątku. Od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wszyscy mamy prawo do solidarności i miłości.