Człowiek nie został stworzony do życia w samotności i naprawdę nigdy sam nie zostanie. Nasza pierwsza relacja zaczyna się już od poczęcia. Dziecko ma rodziców, rodzice – dziecko. Nawet w najcięższych momentach życia możemy usłyszeć Boskie słowa przepełnione miłością „masz mnie”. Tylko czy zawsze chcemy je usłyszeć?

Dzisiejszy Marsz ma nam o tym przypomnieć. Ma przypomnieć, że nie brakuje miejsc, organizacji, czy osób, które z wyciągniętymi rękami mówią nam „masz mnie”, bez znaczenia w jak trudnej sytuacji się znajdziemy! Wystarczy rozejrzeć się wokół. Jesteśmy z nimi i dla nich poprzez setki wspólnot i grup, domów pomocy społecznej, domów dziecka, fundacji-  nie tylko przez 40 dni, nie tylko przed narodzinami, ale każdego dnia.

Dzisiejszy Marsz ma przypomnieć i uwrażliwić na potrzeby drugiego człowieka, na każdym etapie jego życia. Ma zmotywować każdego z nas, Poznaniaków, Wielkopolan, abyśmy dostrzegli potrzeby i problemy bliźnich, w szczególności tych najmniejszych, którzy sami nie mogą się jeszcze bronić.

Idziemy w dzisiejszym Marszu w łączności z tysiącami Polaków w kilkudziesięciu miastach w całym kraju. W roku tak wspaniałych rocznic – 100. rocznicy odzyskania Niepodległości i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – wychodzimy na ulice, aby podziękować naszym przodkom za przechowanie w rodzinach wiary, przywiązania do życia, poczucia wolności, wzajemnej miłości i odpowiedzialności. Dziękujemy za to, że ich mieliśmy! Dziękujemy za przekazanie naszemu pokoleniu tych wartości, które powinny być fundamentem do budowania dziś przyszłości Ojczyzny.

Błądzić jest rzeczą ludzką, ale my z tego błędu chcemy wychodzić. Sprzeciwiamy się kłamstwu i manipulacjom zagrażającym ochronie życia ludzkiego. Chcemy szerzyć wiedzę opartą na faktach! Jak mówił ostatnio abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, „stanowisko w sprawie ochrony życia nie powinno być oparte na mitach i stereotypach (…). Najnowsze osiągnięcia nauki dowodzą jednoznacznie, że w życiu człowieka nie ma – poza chwilą poczęcia – drugiego momentu, który można by uznać za początek istnienia człowieka”. Tym samym chcemy wyrazić głośny apel do władz – wszystkich, którym Polacy powierzyli polityczną odpowiedzialność za kraj – o jak najszybsze uchwalenie prawa chroniącego każde życie. Każde, bez wyjątku.

W końcu chcemy dać aktywne świadectwo tego, w co wierzymy. „Masz mnie” to znaczy możesz na mnie liczyć, chcę Cię wysłuchać, jesteś dla mnie ważny. I nie są to puste slogany. Wstańmy  z kanapy naszych ograniczeń i korzystajmy z cudu życia poprzez realną pomoc. Twórzmy poczucie narodowej wspólnoty otwartej na drugiego człowieka!

Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia 2018 w Poznaniu:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Poznańskiej
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej
Fundacja Głos dla Życia
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Poznańskiej
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Poznańskiej
Fundacja Świętego Benedykta

Pobierz przesłanie w pdf