Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Archidiecezjalnego Marszu dla Życia w Poznaniu będą przebywały na terenie, na którym przeprowadzane jest spotkanie.

Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania spotkania obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa spotkania poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na spotkaniu i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzone jest spotkanie, a także urządzeń znajdujących się na nim.

Zapoznaj się z regulaminem