Poniżej przedstawiamy regulamin obowiązujący na tegorocznym Marszu dla Życia. Zapraszamy do zapoznania się z nim przed udziałem w wydarzeniu.

Przypominamy, że: “W przypadku wykorzystywania przez Uczestników Spotkania bannerów, transparentów i flag bez wcześniejszej akceptacji koordynatora Marszu dla Życia, a także materiałów promujących wspólnoty i organizacje niewchodzące w skład Komitetu Organizacyjnego, Służby Porządkowe i koordynator mają prawo wezwać do ich schowania, a w przypadku niezastosowania się do prośby –odmówić wstępu na spotkanie lub omówić przebywania na nim w/w osobom”.

Regulamin znajduje się tutaj.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: julianna.pawlak@poznan.ksm.org.pl