11 czerwca ulicami Poznania przejdzie kolejny Marsz dla Życia pod hasłem „Każdy jest ważny”.

– Tegoroczne hasło ma na celu podkreślić, iż Marsz dla Życia opowiada się za każdym życiem ludzkim niezależnie od wieku, zdrowia, płci czy poglądów politycznych. Zadaniem Marszu jest łączyć wszystkich, którzy chcą budować „cywilizację życia”, o której wspominał św. Jan Paweł II.

– wyjaśnia Piotr Antczak, koordynator tegorocznego Marszu dla Życia.