Z rodziną najlepiej… wyjechać na wakacje, chodzić na spacery, czy grać w planszówki w letnie wieczory? Dokończ hasło tegorocznego Marszu dla Życia i weź udział w konkursie! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – m.in. tablet i wizyta w Radiu Emaus.

Konkurs na najciekawszy komiks

Cele konkursu

 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do każdego człowieka.
 • Uwrażliwienie na wartość rodziny oraz relacji z drugim człowiekiem.
 • Uczenie humanistycznego spojrzenia na dzieci nienarodzone, podkreślając, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, a kończy wraz z naturalną śmiercią.
 • Promocja Archidiecezjalnego Marszu dla Życia, który przejdzie ulicami Poznania 12 czerwca 2016 roku.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują pracę w formie komiksu, która będzie ilustrować zakończenie hasła tegorocznego Marszu dla Życia „Z rodziną najlepiej…”.
 3. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną.
 4. Technika wykonania pracy jest dowolna, jednak musi być ona wykonana na papierze dopuszczalnego formatu. Format pracy powinien mieścić się między A4 a A2.
 5. Pracę należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, wiek, numer telefonu, miejscowość oraz nazwę szkoły uczestnika konkursu.
 6. Gotowe prace należy przesłać do organizatora konkursu do 9 czerwca 2016 roku:
  • mailowo: na adres ,
  • pocztą tradycyjną (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY):

   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
   Archidiecezji Poznańskiej
   ul. Ostrów Tumski 9, 61-109 Poznań

   Wszystkie prace, które dotrą do Biura KSM po 9 czerwca, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.

Nagrody i ich wręczenie

 1. Jury, w którego skład wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partner konkursu, wybierze najciekawsze prace. Przewidziano następujące nagrody:
  • I miejsce: tablet + wizyta w studiu Radia Emaus
  • II miejsce: aparat fotograficzny + nagrody książkowe
  • III miejsce: MP4 + nagrody książkowe
 2. Dodatkowo przyznawana jest Nagroda Internautów. Głosowanie internetowe odbywa się na fanpage Marszu dla Życia (www.facebook.com/marszdlazycia):
  • Głosowanie trwa od 10 czerwca 2016 r. do 12 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.
  • W specjalnym albumie 10 czerwca 2016 r. opublikowane zostaną prace wszystkich uczestników konkursu. Przez głosowanie internetowe rozumiane jest oddanie głosu przez internautów – polubienie zdjęcia danej pracy.
  • Internauci mogą polubić więcej niż jedną pracę.
  • Laureatem głosowania internautów jest osoba, której praca uzyskała najwięcej polubień.
  • W przypadku, gdy ilość polubień będzie równa, o wygranej będzie decydował Organizator.
  • Nagrodą Internautów jest specjalna koszulka tegorocznego Marszu dla Życia.
 3. Jury dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 12 czerwca na festynie rodzinnym poprzedzającym Marsz dla Życia w Poznaniu.

Uwagi dodatkowe

 1. Prace niespełniające powyższego regulaminu nie będą brane pod uwagę, a wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Wynik konkursu ogłoszony przez jury jest ostateczny.
 3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego wręczenia nagród do 10 czerwca 2016 r.
 4. Nadesłanie prac jest jednoznacznie z akceptacją jego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora (m.in. na konferencji prasowej, na fanpage i stronach internetowych Organizatorów i Partnera).
 5. Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres (w temacie wpisując KONKURS PLASTYCZNY): .