Rodzina rodzi się z harmonijnego połączenia różnic między mężczyzną i kobietą, którzy zdolni są otworzyć się na życie i innych ludzi. Módlmy się razem za rodziny, aby zachowując jedność mogły przetrwać te trudne czasy i by wyciągały rękę do potrzebujących – mówi Papież Franciszek w obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Rodzin.

Temacie rodziny Papież poświęcił również wczorajszy tweet: