W roku 2009 w Poznaniu zorganizowano dziewięć Marszów dla Życia, które były odzewem na apel Jana Pawła II, który wciąż wzywa każdego z nas do mobilizacji w obronie życia.

Celem Marszów dla Życia było i jest uwrażliwianie nas wszystkich, również uczestników Marszu, na niepowtarzalność, wyjątkowość i piękno każdego ludzkiego życia, w szczególności życia poczętego.

Zasady uczestnictwa w poznańskich Marszach dla Życia 2009

  1. Maszerujemy w milczeniu.
  2. Maszerujemy bez transparentów.
  3. Nie prowokujemy.
  4. Nie dajemy się prowokować.
  5. Nie zapominamy o tym, dla kogo idziemy.

ZOBACZ TAKŻE